انجمن هاي گفتگو پارسياتک
صدایی شبیه به "قرقر" و یا "خرخر"، که با گرفتن کلاچ صدا قطع می شود. - نسخه قابل چاپ

+- انجمن هاي گفتگو پارسياتک (http://parsiatech.ir)
+-- انجمن: اتومبیل (http://parsiatech.ir/forumdisplay.php?fid=99)
+--- انجمن: محصولات ایــران خودرو (http://parsiatech.ir/forumdisplay.php?fid=112)
+--- موضوع: صدایی شبیه به "قرقر" و یا "خرخر"، که با گرفتن کلاچ صدا قطع می شود. (/showthread.php?tid=619)صدایی شبیه به "قرقر" و یا "خرخر"، که با گرفتن کلاچ صدا قطع می شود. - m.taheri - 14-07-2018

خودرو در حالت روشن، صدایی شبیه به "قرقر" و یا "خرخر" دارد، که با گرفتن کلاچ این صدا قطع می شود.
 شایع ترین علل بروز آن:
  • اگر این صدا در حال حرکت نیز به گوش برسد، احتمالا بلبرینگ شفت داخل گیربکس نیاز به تعویض دارد.