انجمن هاي گفتگو پارسياتک
دلایل لرزش موتور خودرو - نسخه قابل چاپ

+- انجمن هاي گفتگو پارسياتک (http://parsiatech.ir)
+-- انجمن: اتومبیل (http://parsiatech.ir/forumdisplay.php?fid=99)
+--- انجمن: محصولات ایــران خودرو (http://parsiatech.ir/forumdisplay.php?fid=112)
+--- موضوع: دلایل لرزش موتور خودرو (/showthread.php?tid=632)دلایل لرزش موتور خودرو - m.taheri - 26-12-2018

لرزش بسیار خفیف صبحگاهی برای موتور طبیعی است، ولی علل لرزش شدید و دائمی عبارتند از:
1. به هم خوردن نسبت تراکم محفظه احتراق که از شایع ترین دلایل است. آب بندی نبودن کامل سوپاپها یا خرابی آنها، سفت بودن فیلر سوپاپ می تواند باعث به هم خوردن نسبت تراکم شود.
 2. نشتی برق یا اصطلاحاً برق دزدی سیستم، که دلیل آن می تواند فرسوده شدن وایرها، کهنه شدن یا مناسب نبودن شمعها باشد.
 3. خراب شدن یکی از سنسورها که مستقیماً با ترکیب سوخت و هوا، و موتور در ارتباط هستند مثل سنسور اکسیژن، سنسور دمای موتور و یا سنسور فشار هوای ورودی.
 4. خراب شدن سوزن انژکتور.
5. هر موضوعی که کامپیوتر مرکزی موتور خودرو (ECU) را به اشتباه می اندازد و ECU نتواند لحظه درست پاشش سوخت و مقدار آن و زمان جرقه زدن را تشخیص دهد.