اعتبار‌های متعلق به rezadhn
خلاصه
rezadhn
(مدیر انجمن شبکه های کامپیوتری)

اعتبار کل: 11

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 8
  مثبت خنثی منفی
در طی هفته گذشته 0 0 0
در طی ماه گذشته 0 0 0
در طی شش ماه گذشته 0 0 0
هر زمانی 8 0 0
توضیحات
SaaRaa ( 0 ) - آخرین بروزرسانی 12-12-2016، 01:03 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ rezadhn در غیرفعال کردن سرویس‌های غیرضروری

مثبت (+1): [بدون نظر]
Karamzadeh ( 13 ) - آخرین بروزرسانی 02-01-2016، 07:57 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ rezadhn در مفهوم و کاربرد شبکه Local Area Network

مثبت (+1): [بدون نظر]
Karamzadeh ( 13 ) - آخرین بروزرسانی 02-01-2016، 07:53 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ rezadhn در غیر فعال کردن نرم افزارها از Startup ویندوز 10

مثبت (+1): [بدون نظر]
Karamzadeh ( 13 ) - آخرین بروزرسانی 02-01-2016، 07:50 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ rezadhn در کابلهای شبکه

مثبت (+1): [بدون نظر]
Karamzadeh ( 13 ) - آخرین بروزرسانی 02-01-2016، 04:31 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ rezadhn در کد های Script

مثبت (+1): [بدون نظر]
Karamzadeh ( 13 ) - آخرین بروزرسانی 29-12-2015، 09:37 PM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ rezadhn در آموزش بازیابی پسورد اپل آیدی

مثبت (+2): [بدون نظر]
Karamzadeh ( 13 ) - آخرین بروزرسانی 01-12-2015، 06:10 AM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ rezadhn در آموزش زبان برنامه نویسی Html فصل اول

مثبت (+2): [بدون نظر]
Karamzadeh ( 13 ) - آخرین بروزرسانی 01-12-2015، 06:06 AM
اعتبار دریافت شده برای ارسالِ rezadhn در آموزش زبان برنامه نویسی Html فصل دوم

مثبت (+2): [بدون نظر]